Maškarní airsoft

Airsoft, zábava, soutěž o nejlepší kostým, ceny – to je maškarní airsoft!
Pojďme si po více než roce zopakovat oblíbenou akci. I když kostým není povinností, pomůže vytvořit atmosféru a to přeci všichni chceme.
– Registrace na mail info@respawnzs.cz.
nebo na airsoft koalici
– vstupné 150,-
Pravidla:
Limity úsťových zbraní
AEG / HPA / GBB Útočné pušky 2,4J
AEG / HPA / GBB DMR 2,8J
GBB /HPA / MANUÁL sniper 3,3J
Organizátor si vyhrazuje právo proměřit během akce jakoukoliv zbraň.
Obecná pravidla
• Všechny osoby, pohybující se v době hry v prostoru, určeném pro hru, musí mít stále chráněn zrak.
• Účastnit se akce pod vlivem alkoholu a jiných omamných nebo psychotropních látek je ZAKÁZÁNO!
• Hráči mladší 15 let mají vstup na akci povolen pouze s doprovodem zákonného zástupce
• Hráči v rozmezí 15-18 let mají vstup na akci povolen se souhlasem zákonného zástupce a maskou, chránící celý obličej
• Hráč bez reflexní vesty je považován za živého. Na osoby s reflexní vestou se v žádném případě nestřílí! Každý hráč je povinný mít reflexní vestu u sebe.
• Zkušební střelba před zahájením hry a na mrtvolišti se provádí jen ve vyhrazeném prostoru.
• Lézt na střechy a konstrukce budov je zakázáno.
• Své odpadky si schovávejte, a po skončení hry si je odneste sebou. Případně je můžete vyhodit na místech k tomu určených (označené odpadkové koše).
• V případě jakéhokoliv problému, zranění, či porušení pravidel ze strany jakéhokoliv hráče, který nejste schopni
s dotyčným na místě vyřešit, neprodleně celý incident nahlaste svému velitelství nebo GM.
• Zásah platí do všech částí těla včetně výstroje, odražená střela neplatí. Při zásahu do zbraně je nutné zvolat „zbraň“.
• Vždy poslouchejte pokyny organizátorů, GM a svých velitelů!

Událost je ukončena.

Datum

Čvc 30 2022
Expired!

Čas

8:00 - 15:00